Pielisen Riistamiehet ry 1950 –luvulta tähän päivään

Pielisen Riistamiehet ry on perustettu 29.7.1958. Perustajina olivat metsänhoitaja Eero Riihikallio, Reino Hara ja Akseli Kuittinen, metsänhoitaja Matti Mäkitie ja Eemeli Korhonen.

Seuran perustamisvuonna liittyi seuran jäseneksi 15 henkilöä. Jäsenmäärä kohosi alussa tasaisesti, mutta 1970 –luvulla jäsen määrä nousi varsin voimakkaasti, ollen vuonna 1978 jo 156 jäsentä. Seuraan liittyvien jäsenten määrää ei alussa haluttu rajoittaa, vaan jokainen Enso-Gutzeit Oy:n metsäosastolla, sittemmin metsäryhmässä, vakinaisessa palveluksessa oleva pääsi seuran jäseneksi.

Seuran säännöt muutettiin vuonna 2003. Sääntöjen mukaan koejäsenyys kestää kaksi vuotta. Viimeisin sääntömuutos on hyväksytty 8.7.2013.

Pielisen Riistamiehet ry on kuulunut perustamisestaan lähtien Suomen Metsästäjäliittoon ja Suomen Kennelliittoon se liittyi vuonna 1994.

Toimihenkilöt

Puheenjohtajat:

1963 - 1964 metsänhoitaja Eero Riihikallio

1964 - 1965 metsänhoitaja Matti Mäkitie

1966 - 1968 metsäteknikko Seppo Ylämäki

1969 - 1970 metsänhoitaja Erkki Nieminen

1970 - 1971 metsänhoitaja Heimo Moisio

1972 - 1973 metsänhoitaja Matti Pohjolainen

1974 -1975 metsänhoitaja Matti Koivistoinen

1975 - 1977 metsäteknikko Voitto Pakkanen

1978 - 1979 Pentti Laitinen

1980 - 1984 Jaakko Turunen

1985 - 1992 Pentti Laitinen

1993 - 1997 Raimo Ahtola

1998 - 2002 Pentti Laitinen

2003 - 2005 Sulo Keskinen

2006 - 2007 Martti Turunen

2008 - 2015 Esko Nykänen

2016 - 2018 Reijo Kortelainen

2019 - 2020 Esko Nykänen

2020 -> Jarno Toivanen

 Sihteerit:

1963 -1964 metsänhoitaja Matti Mäkitie

1964 - 1973 Yrjö Tanskanen

1974 - 1975 Reijo Korhonen

1975 - 1978 Reino Kononen

1978 - 1979 Antero Pasanen

1980 - 1982 Rauno Nilsèn

1983 - 1985 Pentti Iso-Herttua

1986 - 1989 Tuula Heikura

1990 - 1992 Osmo Korhonen

1993 - 1997 Esko Happo

1998 - 2005 Ari Heiskanen

2006 ->        Kaisu Nykänen

Ampumaharrastus  

Ampumaurheilua on harrastettu seurassa jo alkuvuosista lähtien, mutta virallisesti se tuli mukaan seuran toiminta-ajatukseen vuonna 1972. Ampumajaostoon kuuluivat Erkki Kokkonen (pj), Matti Pohjalainen, Rauno Nilsèn, Reijo Korhonen, Pentti Laitinen ja Jouko Muikku. 

Jaoston ansiosta saatiin Pankakosken Anttoseen kunnollinen haulikkorata ja tällöin kilpailutoiminta oli varsin vilkasta. Vuosittain käydyt seuraottelut Pielisen Erä ry:tä vastaan haulikossa hoidettiin kunnialla voitoksemme. Sen sijaan Pankakosken Tehtaan Kala- ja Metsämiehet ry:tää vastaan käydyt ottelut olivat varsin tasaisia päättyen vuosittain toisen tai toisen voittoon.

Vuonna 1975 Lieksan Ruunaan Anttoselle valmistui hirvirata asianmukaisine laitteineen. Vuonna 1978 Anttosen haulikkorata koki huomattavan muutoksen, kun sinne asennettiin yhteisvoimin Pankakosken Tehtaan Kala- ja Metsämiehet ry:n kanssa sähkökäyttöiset kiekonheittimet. Vuonna 1987 hirvirata tuhoutui tulipalossa ja se uusittiin nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Hirvirata myytiin vuonna 2011 Lieksan Riistanhoitoyhdistykselle ja rata siirrettiin Tainion ampumaradalle. Anttosen ampumaradan toiminta on lopetettu vuosituhannen vaihteessa ja alue siistitty. 

Vuonna 1999 seuran jäsen Timo Laitinen saavutti skeetin maailmanmestaruuden.

Riistanhoito ja metsästys

Seuran tarkoituksena on ollut toimintansa alusta saakka järkiperäisen metsästys- ja kalastuskulttuurin harjoittaminen, johon kuuluu tehokkaasti toimiva riistanhoito. Metsästykseen olennaisesti liittyy tieto riistakantojen runsaudesta ja vasta tämän jälkeen on mahdollista metsästää järkiperäisesti. Jo heti 1960 –luvun alusta saakka seuran jäsenet ovat suorittaneet riistan tiheysarviointia elokuisella poikuearvioinnilla ja myöhemmin riistakolmiolaskennalla. Tällä hetkellä seuran alueella on 2,5 riistakolmiota, jotka kierretään 2 kertaa vuodessa. Uusin riistakolmio perustettiin seuran vuokraamille maille Lieksan Ruunaaseen vuonna 2006.  

Seuramme on pyrkinyt hoitamaan aktiivisesti riistaa ja on osallistunut myös riistanhoitokilpailuihin, jossa se menestyi varsin hyvin. Samoin on osallistuttu järjestettyihin tiedotus- ja valistustilaisuuksiin riistanhoitoyhdistyksen alueella ja pyritty soveltamaan saatua tietoa käytännön toimiin. Ennen järjestettiin aktiivisemmin riistanhoitotalkoita nimettyjen vetäjien johdolla erilaisissa riistanhoitokohteissa.

Seuran vuokraamilla alueilla heinää levitetään vuosittain noin 1500 kiloa, nuolukiviä viedään maastoon 120 – 150 kpl, ruokintalauttoja on 20 - 25 kpl ja ruokintakatoksia on noin 20 kpl.

Seura on vuokrannut pääasiassa metsästysmaat Tornator Oyj:ltä Juuan, Lieksan, Nurmeksen, Kuhmon ja Valtimon alueilta. Lisäksi vuokraisäntinä on Vapo Oy ja joitain yksityisiä Juuan ja Lieksan alueella.

Metsästysmajat

Seuralla on talkoilla vuonna 1977 pystytety metsästysmaja. Majalla on ollut käyttöä erämiesten kohtaamispaikkana metsästysaikana kuin muunkinlaisena virkistyksen hakijoiden oleskelupaikkana. Majaa pidetään kunnossa talkoilla. Maja lunastettiin seuralle vuonna 1982 ja tontti vuonna 2002.

Vuonna 1987 seura vuokrasi Ensolta Koppelon majan Juuasta jäsenten käyttöön. 1988 vuoden 30 –vuotisjuhlat järjestettiin Juuan Koppelon kämpällä. Maja oli seuran jäsenten käytössä aina vuoden 2007 loppuun saakka.

Seuratoiminta

Pielisen Riistamiehet ry:llä on hiha- ja tarramerkit jäsenten käyttöön vuodesta 1981 ja seuran viiri vuodesta 1990.  

Nykyisin yli 70% seuran jäsenistä saa tietoa sähköpostin välityksellä seuralta ja yhteistyökumppaneilta.

Vuosittain on pidetty seuranjäsenten välisiä pilkkikilpailuja, satunnaisesti kesäonginta- ja ammuntakilpailuja.

Vuosina 2007 - 2010 järjesti seura AVO- ja VOI-hirvenhaukkukokeita Nurmeksessa ja Lieksassa.

Lopuksi todettakoon lyhyesti, että toiminta kaiken kaikkiaan on kehittynyt monipuoliseksi ja yhdistyksen ensimmäisessä vuosikokouksessa puheenjohtaja Riihikallion esittämä toivomus yhdistyksen silloisille ja tuleville jäsenille oli metsästää tavalla ”älä tyhjennä vaan harvenna” on toteutunut.

Koonnut Pentti Laitinen ja Kaisu Nykänen