Koejäsen

Pielisen Riistamiehet ry:n koejäsenyys kestää 2 vuotta, minkä jälkeen yhdistyksen kokous päättää jäseneksi hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Koejäsenellä on seuran kokouksissa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hänellä on seuran edustusoikeus kilpailu- ja kenneltoiminnoissa. Lisäksi hänellä on metsästysoikeus seuramme vuokraamille metsästysalueille.

Koejäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun ja seuran jäseneksi hyväksyttäessä liittymismaksun.

Koejäsen kerää 100 toimintapistettä vuosittain, kuten jäsenemme. Seuramme toimintapistesäännöt pohjautuvat metsästäjäliiton pisteytykseen. 

Nuorisojäsen

Seuran nuorisojäseneksi voi seuran kokous kirjallisen anomuksen perusteella valita alle 20-vuotiaan. Nuorisojäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin koejäsenellä. Vuotuinen jäsenmaksu on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta.

päivitetty 28.2.2017/KN